Knjigovodstvene Usluge

 • Sve knjigovodstvene usluge za preduzeća (d.o.o.)  i udruženja građana;
 • Knjigovodstvo za samostalne poduzetnike (Knjiga prihoda i rashoda, Lista imovine, Evidencija potraživanja, Knjiga prometa);
 • Vođenje knjiga KUF i KIF, obračun PDV-prijava;
 • Izrada veleprodajnih i maloprodajnih kalkulacija cijena robe;
 • Obračun plaća i doprinosa;
 • Evidencije stalnih sredstava i obračun amortizacije;
 • Obrada inventure;
 • Obračun blagajne;
 • Robno i materijalno knjigovodstvo;
 • Obračun posebnih poreza i taksi;
 • Izrada prijave poreza na dobit i poreza na dohodak;
 • Izrada godišnjih finansijskih izvještaja (godišnji i periodični obračun), uz dosljednu primjenu MRS, MSFI, važećih zakonskih akata i usvojenih računovodstvenih politika.