Dodatne Usluge

 • Pružanje savjetodavnih usluga iz računovodstvene oblasti,
 • Porezno savjetovanje, u cilju racionalne primjene poreznih zakona;
 • Edukacija klijenata povodom izmjene poreznih i drugih propisa;
 • Prijava i odjava radnika, sklapanje ugovora o radu, izrada i predaja potrebnih obrazaca nadležnim institucijama;
 • Registracija dijelova preduzeća, ili trgovačkih i ugostiteljskih radnji, obrtničke djelatnosti i sl.
 • Usluge vezane za dobijanje radnih i boravišnih viza za strance;
 • Pomoć u izradi osnovnih akata: statut preduzeća, pravilnik o formiranju cijena, pravilnik o računovodstvu, o općim uslovima poslovanja i dr.
 • Pomoć u vezi fiskalizacije i nadzor u vođenju ostalih potrebnih knjiga: trgovačka knjiga na malo i veliko, knjiga šanka, knjiga žalbi, ovjera cjenovnika i normativa u ugostiteljstvu, i drugo.
 • Plaćanja u ime i za račun klijenta, kako u zemlji tako i u inostranstvu;
 • Po potrebi, preuzimanja dnevnih pazara u poslovnim prostorijama klijenta i predaja istih u klijentovu poslovnu banku;
 • Drugi poslovi (izrada raznih odluka, faktura, putnih naloga),
 • Ostali poslovi koji proističu iz Zakona o računovodstvu i drugih akata