Usluge

OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE USLUGE  knjigovodstvene agencije “Kontesa”:

 • Vođenje finansijskog knjigovodstva,
 • Vođenje KUF, KIF i obrada PDV-prijava,
 • Knjigovodstvo za samostalne poduzetnike (Knjiga prihoda i rashoda, Lista imovine, Evidencija potraživanja, Knjiga prometa),
 • Robno i materijalno knjigovodstvo,
 • Izrada veleprodajnih i maloprodajnih kalkulacija,
 • Izrada faktura i otpremnica,
 • Obrada inventure,
 • Obračun blagajne,
 • Obračun plata i doprinosa,
 • Obračun posebnih poreza,
 • Obračun proizvodnje,
 • Izrada prijave poreza na dobit i poreza na dohodak sa svim pripadajućim prilozima,
 • Izrada finansijskih izvještaja (godišnjih, polugodišnjih i periodičnih obračuna), uz dosljednu primjenu MRS, MSFI, zakonskih akata i usvojenih računovodstvenih politika

 OSTALE USLUGE AGENCIJE:

 • Savjetodavne usluga iz računovodstvene djelatnosti,
 • Porezno savjetovanje, u cilju racionalne primjene poreznih propisa,
 • Edukacija klijenata povodom izmjene poreznih i drugih propisa,
 • Savjetovanje pri reorganizaciji ili osnivanju firmi ili poslovnih jedinica,
 • Pomoć pri registraciji poslovnih jedinica, ili trgovinskih, uslužnih i obrtničkih djelatnosti,
 • Pomoć i izrada potrebnih akata: statut, pravilnik o računovodstvu, pravilnik o formiranju cijena, o općim uslovima poslovanja i drugih,
 • Prijava i odjava radnika, izrada i predaja potrebnih obrazaca nadležnim ustanovama,
 • Plaćanja u ime i za račun klijenta, kako u zemlji tako i u inostranstvu,
 • Po potrebi klijenta, preuzimanja dnevnih pazara u poslovnim prostorijama klijenta i predaja istih u klijentovu poslovnu banku,
 • Savjetovanje za fiskalizaciju i nadzor ostalih potebnih evidencija: trgovačka knjiga, knjiga šanka, knjiga žalbi, ovjera cjenovnika i normativa u ugostiteljstvu i sl.
 • Drugi poslovi (izrada potrebnih odluka, faktura, putnih naloga i sl.),
 • Ostali poslovi koji proističu iz Zakona o računovodstvu i drugih akata